Cal fer més esforços per assolir una Europa més social i més verda.

https://www.socialeurope.eu/a-greener-and-more-social-pillar